Akt małżeństwa Londyn

Drukuj

Oferta naszego biura tłumaczeń jest bardzo szeroka; przetłumaczymy także dokumenty potrzebna do zawarcia małżeństwa w Anglii lub Szkocji. Tłumaczymy dokumenty takie jak:

  • odpis skrócony aktu urodzenia,
  • zapewnienie małżeńskie (pisemne zapewnienie, że nie istnieją okoliczności wykluczające zawarcie małżeństwa),
  • dowód ustania, unieważnienia lub nieistnienia małżeństwa, jeżeli osoba pozostawała poprzednio w związku małżeńskim (odpis skrócony aktu zgonu, odpis skrócony aktu małżeństwa z adnotacją o jego rozwiązaniu/unieważnieniu lub odpis prawomocnego orzeczenia sądu o rozwodzie),
  • inne dokumenty niezbędna do zawarcia związku małżeńskiego w UK lub w Polsce.

Nasi tłumacze mogą również przetłumaczyć dokumenty z języka angielskiego na polski.

  • language station2
  •  


  • oxfordshirePL
  • przysiegle