Tłumaczenia specjalistyczne

Drukuj

Dotyczą zaawansowanych tekstów lub pism z dziedziny informatyki, finansów, prawa, ekonomii, budownictwa oraz wszelkich tłumaczeń norm technicznych. Tłumaczenia specjalistyczne wymagają od tłumacza bardzo szerokiego zasobu słownictwa oraz znajomości konkretnej dziedziny nauki.

Do tłumaczeń specjalistycznych możemy zaliczyć:

  • Tłumaczenia techniczne: motoryzacja, automatyka, budownictwo, logistyka, energetyka, przemysł, robotyka, IT i telekomunikacja, technika
  • Tłumaczenia medyczne: chirurgia, położnictwo, biotechnologia, farmacja, medycyna, weterynaria
  • Tłumaczenia prawnicze: akty prawne, umowy
  • Tłumaczenia finansowe: audyty, bankowość, ekonomia, finanse, księgowość, rachunkowość
  • Tłumaczenia o tematyce Unii Europejskiej
  • language station2
  •  


  • oxfordshirePL
  • przysiegle