Tłumacz przysięgły UK

Drukuj

Oferujemy tłumaczenia poświadczone (uwierzytelnione), potocznie zwane przysięgłymi. Tego typu tłumaczenia dotyczą dokumentów, które wymagają poświadczenia zgodności z oryginałem przez tłumacza przysięgłego.

Tłumaczenie poświadczone oprócz wiernego przekazania treści oryginału zawiera opis tłumaczonego dokumentu wraz ze wszystkimi dodatkowymi elementami takimi jak: informacje na temat podpisów, pieczęci, znaczków. Są one opatrzone pieczęcią oraz podpisem tłumacza wpisanego do rejestru tłumaczy przysięgłych prowadzonego w Polsce przez Ministra Sprawiedliwości.

Nasze tłumaczenia przysięgłe są akceptowane przez urzędy i instytucje w Wielkiej Brytanii i w Polsce.

  • language station2
  •  


  • oxfordshirePL
  • przysiegle