Poufność i bezpieczeństwo

Drukuj

Wszystkie materiały i dokumenty przekazane do tłumaczenia są traktowane jako poufne i nie są w żaden sposób udostępniane osobom trzecim z wyjątkiem osób współpracujących z naszym biurem tłumaczeń. Wszyscy tłumacze przysięgli współpracujący z naszym biurem posiadają pieczęć tłumacza przysięgłego i wpisani są do rejestru tłumaczy przysięgłych prowadzonego przez Ministra Sprawiedliwości w Polsce.

  • language station2
  •  


  • oxfordshirePL
  • przysiegle